Asuka Kitamura
Pianistin

Öffentliche Probe und Seminar

20. September 2018

Violin Fuminori MARO Shinozaki
Viola Yoko Tatsuno
Violoncello Satoko Ueda

Brahms: Klavierquartett Op.25